شما میتوانید نتایج مسابقات را بعد از برگزاری در این صفحه ببینید. همچنین رنکینگ کلی همه شرکت کنندگان هم به صورت آنلاین دردسترس است.

امتیازات موشک کاغذی (همه شرکت کنندگان امکان 2 پرتاب را داشتند ولی در این لیست برای کسانی که امتیاز دو پرتاب اختلاف زیادی داشت، فقط امتیاز بهتر ثبت شده است.)

امتیازات نجات تخم مرغ

امتیازات موشک آبی عمود پرواز

نتایج فوتبال دستی:

تیم اول: محمدصادق عباسی/ کیهان جزءپناهی

تیم دوم: محمدرضا نوذری/ عرفان مکی

تیم سوم: میرپارسا محمدی فومنی/ سید امیرمحمد موسوی


نتایج تیراندازی

نفر اول : مهدی بیگلی

نفر دوم : محمدرضا نوذری

نفر سوم : حسین محمدپناه


تیم قهرمان والیبال: محمدرضا چاپاری/ علی سهرابی / امین باقری / طه محمدی / رسول ولی خانی / عرفان بختیاری / رادین مسلمی


نتایج تنیس روی میز:

نفر اول: امیرعباس سهرابی

نفر دوم: امیررضا محمدرضایی

نفرسوم: سید طاها علویون


نتایج شطرنج:
نفر اول : نوید رهبری
نفر دوم : حسین محمدپناه
تفر سوم: محمدرادین اسماعیلی


تیم قهرمان فوتبال:

مهدی تقیلو / محمدقربانی / محمدمتین شامی / حامدمیری سیاهی/ طه محمدی / محمدصادق عباسی


امتیازات موشک آبی ۴۵ درجه