image

آدرس ما

زنجان،دروازه رشت، اول خیابان صفا، ساختمان کیمیا،طبقه دوم،واحد ۳

image

شماره تلفن

۰۹۱۹۵۸۱۳۹۴۰

موسسه رایان رویش
یک مجموعه علمی فرهنگی تربیتی اردویی می باشد که در سال ۱۳۹۳ فعالیت رسمی خود را آغاز نمود.
این موسسه زیر نظر اداره ورزش و جوانان استان زنجان می باشد.
واحد جوانان ،زیر نظر این موسسه است.
در سال ۱۴۰۰ نیز ،دومین مجوز کانون از طریق اداره تبلیغات اسلامی زنجان
به نام کانون رویش ، صادر گردید که واحد نوجوانان زیر نظر این کانون می باشد.