برگزاری جشنواره علمی فرهنگی تفریحی رویش

همه ساله در اواخر تابستان و زمستان ،کانون،جشنواره فصل رویش خود را برگزار نموده که به نام «المپیک رویش» بین بچه ها معروف بود. امسال هم، مسابقات هوافضا چهار گانهموشک آبی، هواپیما کاغذی، بالن، نجات تخم مرغومسابقات ورزشی تنیس روی میز فوتبال دستی شطرنج والیبال فوتبال تیراندازی در هفته پایانی

بیشتر بخوانید