برگزاری جشنواره علمی فرهنگی تفریحی رویش

همه ساله در اواخر تابستان و زمستان ،کانون،جشنواره فصل رویش خود را برگزار نموده که به نام «المپیک رویش» بین بچه ها معروف بود. امسال هم، مسابقات هوافضا چهار گانهموشک آبی، هواپیما کاغذی، بالن، نجات تخم مرغومسابقات ورزشی تنیس روی میز فوتبال دستی شطرنج والیبال فوتبال تیراندازی در هفته پایانی

بیشتر بخوانید

روزهای پایانی کلاسهای تابستانی

کلاسهای تابستانی به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. امتحان ریاضی و چشمه معرفت به پایان رسید و حال نوبت جشنواره پایانی علمی ورزشی رویش است . این جشنواره در دوبخش مسابقات چهارگانه هوافضا و مسابقات ورزشی برگزار خواهد شد .

بیشتر بخوانید