دومین برنامه جهادی کانون در روستای مهرآباد

به همت واحد اردویی معاونت جوانان، دومین برنامه جهادی کانون در روستای مهرآباد ماهنشان برگزار شد. تعمیرات اساسی پشت بام مسجد روستا با کمک اهالی و تیم جهادی کانون انجام گردید.لازم به ذکر است که برنامه قبلی این گروه نیز سال گذشته و در یکی از روستاهای شهرسجاس در ساخت

بیشتر بخوانید