برگزاری دوره های مختلف علمی کارگاهی آموزشی، از جمله برنامه نویسی، نجوم، بازیسازی رایانه ای، رفع اشکال درسی و… از جمله وظایف این معاونت می باشد.