برگزاری اردوهای طبیعت گردی،زیارتی،سیاحتی، کوهنوردی و علمی ، از وظایف این معاونت می باشد.