تمام نوشته های admin

۱۹دی/۹۶

موسسه در نمایشگاه الکامپ

انجمن بازیسازی رعد میهمان دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال یا همان الکامپ زنجان بود که در نمایشگاه دائمی کاسپین برگزار گردید.

در این نمایشگاه محصولات تولیدی در حوزه دیجیتال موسسه معرفی گردیدند.

۲۰مهر/۹۶

اردوی ظهرعاشورا-فکه درکنارشهدا

امسال نیز اعضای کانون در مراسم ظهر عاشورا در نقطه صفرمرزی فکه و در کنار ۱۲۰ شهید به عزاداری پرداختند.طلائیه-هویزه-معراج شهدا – کانال کمیل و دهلاویه  از جمله مناطق زیارتی بود.

بروایت تصویر