بخش افتخارات

کسب رتبه اول – سوم و چهارم کشوری در مسابقات کشوری ساخت بازیهای رایانه ای دانش آموزی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال ۹۲

کسب رتبه های برتر همایش نجوم سالهای ۹۲ -۹۳-۹۴-۹۵ و ارائه مقاله های برتر

کسب رتبه سوم مسابقات هوافضا دانشگاه شریف در سال ۹۴ و رتبه اول دانشگاه صنعتی امیرکبیر در سال ۹۵

کسب رتبه برتر در مسابقات کشوری دانش آموزی نور ابن هیثم سال۹۴

انتخاب بازی رایانه ای موسسه در اولین جشنواره بازیهای رایانه ای عمار در سال ۹۵

کسب رتبه های برتر استانی و کشوری انیمیشن داستان اعداد در سال ۹۵

کسب رتبه استانی فیلم کوتاه در سال ۹۴

کسب رتبه های برتر مسابقات برنامه نویسی استانی

برگزاری جشنواره هوافضا با همکاری اداره آموزش و پرورش ناحیه ۲ زنجان در سال۹۳

برگزاری جشنواره استانی هوافضا با همکاری اداره کل آموزش و پرورش زنجان در سال ۹۵

برگزاری جشنواره استانی بازیهای رایانه ای رویش کاپ در سال ۹۵

برگزاری دو دوره مسابقات برنامه نویسی دانش آموزی با همکاری دبیرستان شهید بهشتی ناحیه ۲ در سال ۹۴ و ۹۵